11

Văn Thanh: “Nếu tận dụng tốt cơ hội, HAGL đã chiến thắng”