11

CÔNG PHƯỢNG: ” HAGL ĐÃ NỖ LỰC, KẾT QUẢ HÒA 2-2 TRƯỚC YOKOHAMA F.M SẼ XỨNG ĐÁNG HƠN”