11

Câu chuyện về ước mơ, niềm tin của đội bóng phố núi “Hoàng Anh Gia Lai”

Ở một thành phố miền núi nhỏ, có một đội bóng nhỏ đi theo cách riêng. Đó là một hành trình với một trái tim lớn.
Cùng theo dõi câu chuyện về ước mơ, niềm tin của đội bóng phố núi “Hoàng Anh Gia Lai” trên kênh YouTube: Zico Channel trong thời gian sắp tới.

In a small mountain town, there is a small football team that travel routes in their own way. It’s a journey with a big heart.
Follow the story of dreams, faith and believe of the mountain city team “Hoang Anh Gia Lai” on YouTube: Zico Channel soon