11

Tạm biệt 2 bạn Furinat, Surat trở về nước sau gần 20 ngày tập luyện và học tập cùng các bạn U13 HAGL

🍀Những kỷ niệm đẹp sẽ còn đọng lại