11

Bác Sáu ba anh Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch CLB đến thăm và động viên toàn đội

Sáng 18/2 CLB HAGL hân hạnh đón cổ động viên đặc biệt: Bác Sáu ba anh Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch CLB đến thăm và động viên toàn đội. Kính chúc Bác Sáu cùng đại gia đình luôn dồi dào sức khoẻ, bình an và mọi việc tốt lành