Trận đấu kế tiếpLPBank Hoàng Anh Gia Lai vs TP Hồ Chí Minh/Thứ Bảy, 09/03/2024/SVĐ Pleiku

Võ Đình Lâm

11
Thứ Hai, 27/11/2023

Võ Đình Lâm

11
Thứ Hai, 27/11/2023

Nguyễn Kiên Quyết

11
Thứ Hai, 27/11/2023

Nguyễn Đức Việt

11
Thứ Hai, 27/11/2023

Lê Hữu Phước

11
Thứ Bảy, 28/01/2023

Trần Minh Vương

11
Thứ Bảy, 28/01/2023

Châu Ngọc Quang

11
Thứ Bảy, 28/01/2023

Trần Thanh Sơn

11
Thứ Tư, 02/10/2019

NGUYỄN TUẤN ANH

11
Thứ Ba, 01/10/2019

TRẦN BẢO TOÀN