Trận đấu kế tiếpViettel vs Hoàng Anh Gia Lai/Thứ Năm, 06/04/2023/SVĐ Hàng Đẫy

Dụng Quang Nho

11
Thứ Bảy, 28/01/2023

Dụng Quang Nho

11
Thứ Bảy, 28/01/2023

Nguyễn Hữu Anh Tài

11
Thứ Bảy, 28/01/2023

Lê Văn Đại

11
Thứ Bảy, 28/01/2023

Phan Du Học