Martin Dzilah

#
30
Quốc tịch
Gha-na
Vị trí
Tiền đạo