Hoàng Anh Gia Lai FC

Thủ môn

Player
Dương Văn Lợi
Trần Trung Kiên
Phan Đình Vũ Hải

Hậu vệ

Player
Lê Văn Sơn
Nguyễn Hữu Anh Tài
Nguyễn Thanh Nhân
Nguyễn Văn Triệu
Âu Dương Quân
Jairo Rodrigues Peixoto Filho
Phan Du Học
A Hoàng
Dụng Quang Nho

Tiền vệ

Player
Châu Ngọc Quang
Trần Thanh Sơn
Trần Minh Vương
Lê Hữu Phước
Trần Bảo Toàn
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Kiên Quyết
Võ Đình Lâm

Tiền đạo

Player
Đinh Thanh Bình
Nguyễn Quốc Việt
Martin Dzilah
Jesus Silva Jhon Cley