11

HLV trưởng Kiatisuk hội ngộ 4 ngoại binh

4 ngoại binh bao gồm Washington Brandao, Jefferson Silva, Barbosa Teixeira và Kim Dong Su cùng HLV Kiatisuk hội ngộ tại Bình Định.