11

Hành trình quay trở lại đấu trường AFC Champions League 2022 sau 17 năm