11

HÀNH TRÌNH HAGL VÔ ĐỊCH CUP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG 2022 – KHỞI ĐẦU MAY MẮN