11

HAGL x Mizuno: 5 năm một chặng đường đi cùng nhau và tiếp tục tiến bước. Cảm nhận một tình yêu bóng đá thật sâu lắng…