11

Chiều ngày 8/2 toàn bộ cầu thủ HAGL đã tập trung đâỳ đủ, sẵn sàng cho những mục tiêu phía trước