11

Cảm ơn các cổ động viên Gia Lai và cả nước đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ đội bóng