NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG

Nationality
Việt Nam
Vị trí
Tiền đạo